»´ﮛćɧέŋĵą.✘
                        Russian Federation
 
 
Trade Offer . :mgh_17:
 
 ‍    


Before you add me.
Sign my Profil - Images & Like .:vitalylapin::LIS_star::symnote:                                                 6x6‏‍
Then add me
:2016villain::Guloso::wnheart:  ‏‍‏‍‏‍‏‍‏‏‏‏‏‏‏‍ ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍  ‏‍  ‏‍‏‍  ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍  ‏‍  ‏‍ ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍  ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍  ‏‍  ‏‍ ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍  ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍  ‏‍  ‏‍ ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍ /facebook .    ‏‍   ‏‍   ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍   ‏‍   ‏‏‏‏‏‏‏‍   ‏‍   ‏‍   ‏‏‏
Achievement Showcase
232,310
Achievements
545
Perfect Games
96%
Avg. Game Completion Rate
Artwork Showcase
💋🌹👠💍👌💰🍸🎰🍾💞
4506 1160 2269
Favorite Group
gasgsw - Public Group
.eiNGeB!LDeT
3,170
Members
115
In-Game
787
Online
3
In Chat

Recent Activity

20,896 hrs on record
last played on Jun 18
20,334 hrs on record
last played on Jun 18
19,070 hrs on record
last played on Jun 18
MTieNNoDio-oBVio 40 minutes ago 
:shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight:
MTieNNoDio-oBVio 40 minutes ago 
:shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight:
MTieNNoDio-oBVio 40 minutes ago 
:shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight:
MTieNNoDio-oBVio 40 minutes ago 
:shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight: :heartb: :shinealight: :heartp: :shinealight:
👑Marksman👑 1 hour ago 
add steam <3
GOD OF WAR 1 hour ago 
: ___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sex
_______?Sex
_______?Sex
______?Sexy?
______?Se\